Executive Coaching

Executive coaching is bedoeld voor CEO’s, eindverantwoordelijken van profit en non profit organisaties. In de gesprekken ligt de nadruk op te maken keuzes. Het evenwicht tussen de gestelde doelen, en de veranderingskracht van de organisatie. Welke toekomstperspectieven zijn er voor de organisatie en welke ontwikkelingsdoelen kunnen met de organisatie worden gehaald.

Werkwijze

Voor deze vorm van coaching is er een open format. Soms zijn het gesprekken aan tafel, soms een wandeling. Het kan over de inhoud gaan maar ook over de vorm. Hoe zijn doelen te bereiken, hoe houdt jezelf balans tussen werkdruk en verdieping en ontspanning. Het is mij gebleken in de vele gesprekken met managers op dit niveau dat er behoefte is aan een sparringpartner een vertrouwenspersoon. Het gaan meestal niet over het vinden van oplossingen maar het (nogmaals) uitspreken van verschillende scenario’s en het scherpen van de eigen geest.

Resultaat

Deze vorm van coaching biedt vertrouwen om alle gedachten en overwegingen vrijelijk te ventileren. Het leidt tot weloverwogen keuzes en balans tussen wensen en haalbaarheid