Loopbaan Coaching

Loopbaancoaching is bedoeld voor jou, als je jouw vragen rondom werk en loopbaan tegen het licht willt houden en je wilt oriënteren op een volgende stap in je carrière. Het doel van loopbaanoriëntatie is gericht op het (her)vinden van zingeving in het werk dat je doet of wilt gaan doen. Loopbaanoriëntatie geeft antwoord op vragen als:
· heb ik eigenlijk wel een helder beeld van mijn capaciteiten?
· in welke werkomgeving kom ik het best tot mijn recht?
· hoe kan ik mijn kwaliteiten en ambities optimaal inzetten?
· welke barrières weerhouden mij van het maken van keuzes?

Werkwijze

Het loopbaantraject is altijd maatwerk.. Afhankelijk van de vraagstelling diepen wij samen de volgende gebieden uit:

  • Zingeving: hoe kun je zin geven aan je werk en leven?
  • Zicht op competenties: wat kan je al en wat wil je nog ontwikkelen
  • Randvoorwaarden: Aan welke voorwaarden wil je dat je werk voldoet?
  • Netwerken: Waar en hoe kun je passend werk vinden? Hoe bereik je anderen, die je kunnen helpen met je loopbaankeuzes

Resultaat

Loopbaanoriëntatie is een ontwikkelingstraject dat inzicht oplevert in:
· Je persoonlijkheid en interesses
· Je motieven met betrekking tot loopbaankeuzes
· Je sterke en nog te ontwikkelen kwaliteiten en competenties
· Je persoons- en beroepsprofiel